OX2

obsługa PR inwestycji / media relations / strategia komunikacji
5
01

wyzwanie

 • Zbudowanie akceptacji społecznej i publicznej dla budowy farm wiatrowych zlokalizowanych w powiecie kraśnickim
 • Edukacja społeczności zamieszkujących na obszarze oddziaływania inwestycji
 • Zbudowanie wizerunku i reputacji marki OX2 wśród lokalnej społeczności, liderów opinii oraz władz
 • Mitygowanie zagrożeń wynikających z protestów społecznych.
02

działania

etap przygotowawczy

 • Research i analiza interesariuszy komunikacji.
 • Analiza sytuacji medialnej projektu
 • Badania opinii społecznej w powiecie kraśnickim
 • Przygotowanie strategii i planu komunikacji dla poszczególnych inwestycji i całej Spółki w obszarze oddziaływania inwestycji (regionie)

etap realizacji

 • Działania medialne – stałe pozyskiwanie publikacji medialnych, obsługa medialna Spółki podczas wydarzeń zewnętrznych, budowanie relacji z miejscowymi dziennikarzami, przygotowywanie i dystrybucja informacji prasowych.
 • Public Affairs — dotarcie do wybranych interesariuszy, przedstawienie wartości Spółki i poszczególnych inwestycji, wsparcie przedstawicieli Spółki podczas prezentacji i wystąpień na sesjach Rad Gmin czy wydarzeniach zewnętrznych, nawiązywanie współpracy z lokalnymi liderami opinii
 • Wdrożenie narzędzi komunikacji bezpośredniej dla lokalnej społeczności — publikacje specjalnego wydania gazety lokalnej, stworzenie kanału mailowego i telefonicznego dla mieszkańców, reklama w biuletynach i gazetach gminnych.
 • Prowadzenie profili w mediach społecznościowych (moderacja dyskusji, budowanie społeczności wspierającej inwestycję).


03

efekt

 • Brak bieżących kryzysów, protestów społecznych i utrudnień w prowadzeniu inwestycji.
 • Zwiększenie rozpoznawalności i wiarygodności marki wśród lokalnej społeczności i przedstawicieli samorządu.
 • Zbudowanie wizerunku wiarygodnego partnera (samorząd) oraz dobrego sąsiada (lokalna społeczność)
 • Nawiązanie relacji społecznych, publicznych i biznesowych pozwalających na rozwój projektów Spółki w regionie
Appolinary kalashnikova WY Gh T Lym344 unsplash