Uriel Renevables

public relations / media relations
Drew hays 0fxg9 U Ye s unsplash 2
01

wyzwanie

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, działań Public Relations, działań Media Relations oraz Public Affairs dotyczących budowy farmy wiatrowej w gminie Dębnica Kaszubska.

Zakres współpracy obejmował komunikację i zarządzanie kryzysowe. Zarządzanie kryzysowe zostało podjęte z powodu całkowitego zatrzymania inwestycji budowy farm wiatrowych - gmina oraz dzierżawca gruntu wypowiedzieli umowę, pojawiły się również protesty społeczne.

02

działania

Działania podejmowane od etapu przygotowania do realizacji w Dębnicy Kaszubskiej: mocniejsze zaakcentowanie udziału w sesjach Rady Gminy, wypracowanie porozumienia na wielu szczeblach samorządu terytorialnego, wizyty  wśród lokalnej społeczności, informowanie mieszkańców o planach Spółki wobec gminy i sołectw, działania edukacyjno-informacyjne dla osób obawiających się realizacji inwestycji, zbudowania akceptacji społecznej, mocne wsparcie medialne.

Biały Bór to wyłącznie obsługa medialna - przygotowywanie i dystrybucja informacji prasowych. Do szczegółowych działań agencji należało:

  1. Przygotowanie strategii PR i Media Relations.
  2. Przeprowadzenie badań socjologicznych w gminie.
  3. Tworzenie biura prasowego oraz własnych kanałów informacyjnych inwestycji.
  4. Dystrybucja informacji prasowych, kontakt z dziennikarzami.
  5. Pozyskiwanie publikacji medialnych.
  6. Opracowanie materiałów edukacyjnych na podstawie przeprowadzonych badań oraz wypracowanego, kluczowego przekazu Spółki.
  7. Dystrybucja materiałów edukacyjnych wśród mieszkańców.
  8. Monitoring publikacji i sygnałów od opinii publicznej.
  9. Bieżące działania z zakresu Public Relations oraz Public Affairs.
  10. Uczestnictwo w negocjacjach umów z dzierżawcami.
03

efekt

Dębnica Kaszubska - zażegnanie konfliktu z Radą Gminy i dzierżawcą, wytworzenie atmosfery wspólnego dialogu, zbudowanie akceptacji dla inwestycji w Urzędzie Gminy, poparcie lokalnej społeczności dla projektu, wznowienie inwestycji.

Biały Bór - wygenerowanie ponad 40 wzmianek w prasie regionalnej, branżowej i ogólnopolskiej.