Kategorie:
Autor: Daria

Brief marketingowy

- co to jest i jak go napisać? [szablon PDF!]

Sukces każdej kampanii marketingowej opiera się na solidnych fundamentach. Właśnie taką podstawę stanowi brief marketingowy. Dokument ten, niczym szczegółowa mapa, wyznacza kierunek działań, określa cele i pozwala agencji marketingowej na głębsze zrozumienie Waszych potrzeb.

Chociaż brief może wydawać się czymś skomplikowanym do zrobienia, jego przygotowanie nie musi być wyzwaniem. W tym artykule poprowadzimy Was krok po kroku przez cały proces, wyjaśniając czym jest brief marketingowy, jakie elementy powinien zawierać i jak go dobrze napisać.

Dodatkowo, na końcu wpisu znajdziecie darmowy szablon briefu marketingowego w formacie PDF, który ułatwi Wam sporządzenie własnego dokumentu.

Projekt bez nazwy

Co to jest brief marketingowy?

Brief marketingowy, często nazywany również briefem reklamowym lub briefem promocyjnym precyzyjnie określa m.in: cele, grupę docelową, kluczowe przekazy, budżet oraz kanały komunikacji kampanii marketingowej. Może być on stworzony na potrzeby rozpisania przetargu, złożenia zapytania ofertowego lub w trakcie współpracy z agencją, gdy szykuje się nowa kampania marketingowa.

Stanowi punkt wyjścia do owocnej współpracy, umożliwiając agencji dokładne zrozumienie potrzeb klienta i stworzenie strategii marketingowej dopasowanej do konkretnych (wskazanych w briefie) wymagań.

Dobrze przygotowany brief minimalizuje ryzyko nieporozumień i zapewnia, że wszystkie działania są zgodne z wizją i celami firmy. To fundament, na którym opiera się sukces każdej kampanii.

Co powinien zawierać brief marketingowy - jak go napisać?

Aby brief marketingowy spełniał swoją rolę, powinien zawierać szereg kluczowych elementów, które dostarczą wykonawcy niezbędnych informacji do stworzenia skutecznej strategii marketingowej / oferty / propozycji współpracy.

Oto najważniejsze (mocno okrojone) elementy, które powinien w sobie mieć:

 • Opis firmy i produktu/usługi: Kim jest firma? Co oferuje? Jaka jest jej misja/wizja*? - Szybkie przedstawienie się i zarysowanie swojej działalności pomaga zrozumieć, z kim ma się do czynienia. Choć agencja z pewnością sprawdzi informacje o Waszej marce w internecie, to taki opis skraca dystans i buduje lepsze relacje już od samego początku.

 • Grupa docelowa: Do kogo kierowana jest kampania marketingowa? Kim są Ci odbiorcy? Na co zwrócić uwagę? - Dokładne określenie grupy docelowej jest kluczowe dla skuteczności kampanii. Warto opisać demografię, zainteresowania, potrzeby oraz zachowania konsumenckie swoich odbiorców. Umożliwi to agencji dopasowanie przekazów i kanałów komunikacji do specyfiki danej grupy docelowej.

 • Cele kampanii: Co chcemy osiągnąć dzięki kampanii marketingowej? Czy chcemy zwiększyć świadomość marki, wygenerować leady, zwiększyć sprzedaż, czy może coś innego? - Precyzyjne określenie celów kampanii jest koniecznością. Warto zastanowić się, jakie są jej główne priorytety, w końcu to z nich będziecie później rozliczać agencję.

 • Analiza konkurencji: Kto jest naszą konkurencją? Jakie działania marketingowe nam się spodobały? - Chociaż ten punkt nie jest obowiązkowy, warto uwzględnić w briefie marketingowym informacje o kampaniach konkurencji, które przykuły Waszą uwagę. Dzięki temu agencja zyska cenne wskazówki i inspiracje, co pozwoli na lepsze dostosowanie strategii do Waszych oczekiwań i branżowych standardów.

 • Budżet: Ile pieniędzy chcemy przeznaczyć na kampanię marketingową? - tak, brief to jak najbardziej miejsce na określenie, jakim budżetem maksymalnym operujemy na tę konkretną akcję. Ustalenie ram finansowych pomoże zrozumieć, jak dużą kampanię można przygotować i dostosować propozycje do dostępnych środków.

 • Harmonogram: Kiedy chcemy rozpocząć i zakończyć kampanię? Jakie są kluczowe etapy projektu?

 • Kanały komunikacji: Jakie kanały komunikacji chcemy wykorzystać w kampanii? (np. social media, Google Ads, e-mail marketing, itp.) - Określenie preferowanych kanałów komunikacji jest ważne, aby agencja mogła przygotować spójną strategię marketingową. Można również pozostawić ten wybór agencji, aby na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia dobrała najskuteczniejsze kanały. Niezależnie od podejścia, warto uwzględnić ten punkt w briefie, aby zapewnić przejrzystość i jasność oczekiwań.

 • Wytyczne dotyczące kreatywności: Jaki jest nasz styl komunikacji? Jakie są nasze preferencje dotyczące języka i KV? - Ten punkt jest niezwykle ważny, a często pomijany w briefach. Określenie stylu komunikacji, tonu języka oraz preferencji wizualnych pozwala agencji na przygotowanie spójnych i dopasowanych do marki materiałów kreatywnych. Dzięki temu mogą być stworzone konkretne wizualizacje, które będą odpowiadać oczekiwaniom i wizerunkowi firmy.

 • Dodatkowe informacje: Wszelkie inne informacje, które mogą być istotne dla agencji marketingowej (np. specyficzne wymagania branżowe, ograniczenia prawne itp.)

Brief marketingowy to nie sztywny dokument. Można go dostosować do swoich potrzeb i specyfiki firmy / kampanii. Ważne jest, aby był on jasny, zwięzły i rzeczowy.

Im więcej informacji będzie zawarte w briefie, tym lepiej agencja marketingowa będzie w stanie zrozumieć potrzeby i stworzyć kampanię, która przyniesie oczekiwane rezultaty.

*Dopiero zaczynacie swoją podróż biznesową i nie posiadacie jeszcze strategii? Nie kończcie czytać, przewidzieliśmy dla Was dodatkowy punkt!

Doge Hand Drawn Streamline Memes

Najczęstsze błędy pojawiające się w briefach marketingowych

Czy istnieje "brief idealny"? Cóż, odpowiedź brzmi: nie.

Różne agencje mogą interpretować postawione przed nimi wyzwania na różne sposoby, co daje nam szansę na ocenę, która z nich najlepiej rozumie specyfikę kampanii.

Wątpliwości zawsze można jednak wyjaśnić podczas szybkiego debriefingu (o czym później). Istnieją jednak pewne punkty, których warto unikać w briefie, aby zmaksymalizować jego efektywność:

 • Brak jasno określonych celów: Brief powinien jasno określać, co chcemy osiągnąć dzięki kampanii marketingowej. Bez sprecyzowanych celów agencja nie będzie w stanie stworzyć odpowiedniej strategii.

 • Niewystarczająca informacja o grupie docelowej: Znajomość grupy docelowej jest kluczowa dla doboru odpowiednich kanałów komunikacji i przekazów marketingowych. Im więcej informacji o odbiorcach będzie zawarte w briefie, tym lepiej.

 • Nierealistyczny budżet lub jego brak: Określając budżet, należy wziąć pod uwagę realne koszty poszczególnych działań marketingowych. Inny budżet będzie miała kampania obejmująca 20-sekundową reklamę w telewizji w godzinach szczytu, a inny np. prosta kampania online.

 • Niewystarczająca ilość czasu na przygotowanie oferty: Brief powinien być sporządzony z odpowiednim wyprzedzeniem, aby agencje miały czas na jego dokładne przeanalizowanie i opracowanie strategii.

 • Niewłaściwa forma: Brief powinien być przejrzysty, uporządkowany i łatwy do czytania. Należy unikać w nim żargonu branżowego i skomplikowanych sformułowań.

Unikając powyższych błędów, stworzymy rzetelny i wartościowy dokument, który spotka się z lepszym zrozumieniem i doprowadzi do opracowania lepszej strategii działania.

Pamiętajmy, że brief to nie tylko zbiór informacji dla agencji, ale również narzędzie do budowania relacji. Im więcej otwartości i zaangażowania z naszej strony, tym lepsze rezultaty możemy osiągnąć.
Chociaż staramy się dopracować brief marketingowy do perfekcji, błędy i nieporozumienia mogą się zdarzyć. Na szczęście agencje mają w zanadrzu skuteczne koło ratunkowe – debriefing.

Debriefing - poznajmy się i zróbmy szybkie Q&A

Debriefing to krótkie spotkanie (telefonicznie, online lub na żywo), podczas którego klient i agencja wymieniają się spostrzeżeniami na temat briefu i kampanii. Jest to doskonała okazja na:

 • Wyjaśnienie wątpliwości i niejasności: Debriefing pozwala na dokładne omówienie wszystkich elementów briefu i upewnienie się, że agencja poprawnie rozumie cele i oczekiwania klienta.

 • Uzyskanie dodatkowych informacji: Agencja może zadać pytania, które nie zostały zawarte w briefie, aby lepiej poznać specyfikę kampanii i potrzeby klienta.

 • Doprecyzowanie strategii: Na podstawie informacji uzyskanych podczas debriefingu agencja może doprecyzować strategię marketingową i przedstawić klientowi ewentualne zmiany lub sugestie.

 • Zbudowanie relacji: Debriefing to również świetna okazja na zbudowanie relacji z agencją i stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania.

Jaka więc jest rola marki w tym wszystkim? Warto już w briefie podać maila / numer telefonu na którego mogą być wysyłane zapytania.

TIPY DLA AGENCJI:

Dodatkowe wskazówki dotyczące debriefingu:

 • Przygotuj się do spotkania: Przed debriefingiem przejrzyj brief i zanotuj swoje pytania lub wątpliwości.

 • Słuchaj uważnie: Zwróć uwagę na to, co mówi klient i zadawaj pytania, aby upewnić się, że wszystko rozumiesz. Kto dopytuje, ten robi lepsze oferty! ;)

 • Podsumuj ustalenia: Na zakończenie debriefingu podsumuj najważniejsze ustalenia i doprecyzuj dalsze kroki.

Dzięki debriefingowi możesz uniknąć rozczarowania wynikami kampanii i zbudować owocną współpracę.

Czy już wiesz dlaczego brief marketingowy jest tak ważny?

Awkward Look Monkey Hand Drawn Streamline Memes

Brief marketingowy to nie tylko dokument, ale również szablon tego, co powinno się znaleźć najpierw w ofercie, a później kampanii. Dobrze przygotowany pozwala uniknąć nieporozumień, oszczędza czas i pieniądze, a także zwiększa szanse na osiągnięcie założonych celów.

Dodatkowe korzyści z briefu marketingowego:

 • Lepsza kontrola nad kampanią: Dzięki briefowi masz większą kontrolę nad przebiegiem kampanii.

 • Większe zaangażowanie zespołu: Brief marketingowy pozwala zaangażować w proces tworzenia kampanii cały zespół i wykorzystać jego wiedzę i doświadczenie.

 • Łatwiejsza ocena efektów kampanii: Dobrze przygotowany brief ułatwia ocenę efektów kampanii i określa, czy udało się osiągnąć założone cele.

Nie mam strategii, dopiero zaczynam - co z briefem?

Jeśli dopiero zaczynacie i nie macie jeszcze opracowanej strategii marketingowej firmy, nie martwcie się – brief marketingowy może być doskonałym punktem wyjścia.

Nawet na wczesnym etapie, warto stworzyć prosty brief, który pomoże określić cele, grupę docelową i kluczowe przekazy. Warto skorzystać z naszego uniwersalnego szablonu briefu marketingowego [znajdziecie go na samym końcu tego wpisu], aby uporządkować swoje myśli i jasno przedstawić oczekiwania.

Dajcie w końcu ten szablon briefu!

Computer Guy Meme Hand Drawn Streamline Memes

Podsumowując, brief marketingowy to nie tylko formalność, ale fundament do udanej kampanii. Dzięki niemu agencja marketingowa pozna Wasze cele, potrzeby i oczekiwania, co pozwoli jej na opracowanie strategii idealnie dopasowanej do danej kampanii.

O czym warto pamiętać:

 • Brief marketingowy to dokument, który ma pomóc w zrozumieniu całego projektu i oczekiwań firmy - nie warto go komplikować.

 • Im więcej informacji będzie zawarte w briefie, tym lepiej.

 • Warto unikać żargonu branżowego i skomplikowanych sformułowań.

 • Kto pyta nie błądzi!

 • Bądźcie otwarty na sugestie.

 • Dbajcie o dobrą atmosferę współpracy.

Pobierzcie nasz darmowy szablon briefu marketingowego:

[Pobierz szablon briefu marketingowego]

Nyan Cat Hand Drawn Streamline Memes

______

Jeśli poszukujecie:

 • Pomocy w swoich projektach,
 • dodatkowego czasu na priorytety biznesowe,
 • gwarancji dotrzymania deadline,

napiszcie do nas! Jesteśmy gotowi dostarczyć wsparcie od naszych specjalistów, których zespół jest idealnie dostosowany do Waszych indywidualnych potrzeb.