LW Bogdanka

strategia / komunikacja zewnętrzna / komunikacja wewnętrzna
Bill gef47a4dcb 1920
01

wyzwanie

  • Stworzenie strategii LW Bogdanka w zakresie sposobu komunikowania marki oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
  • Przygotowanie procedur komunikacji zewnętrznej oraz obiegu informacji wewnętrznych.
02

działania

etap przygotowawczy

  • Dobór metodologii i przygotowanie narzędzi badawczych wykorzystywanych w badaniach opinii, potrzeb i oczekiwań pracowników.
  • Przygotowanie agendy warsztatów strategicznych z zarządem, kadrą kierowniczą oraz przedstawicieli działu komunikacji.

etap realizacji

  • Przeprowadzenie badań jakościowych (warsztaty moderowane z Zarządem, badania fokusowe FGI z dobranymi losowo grupami pracowników, Indywidualne wywiady pogłębione IDI z przedstawicielami kadry kierowniczej) oraz badań ilościowych (ankieta) wśród pracowników LW Bogdanka w zakresie diagnozy świadomości marki, wyznawanej kultury i tożsamości, stopnia i jakości jej wykorzystania w działaniach budujących wizerunek do wewnątrz i na zewnątrz, a także jakości procesów w komunikacji wewnętrznej Spółki.
  • Przeprowadzenie warsztatów z zarządem, kadrą kierowniczą oraz obszarem komunikacji dotyczących jakości procesów komunikacyjnych w LW Bogdanka.
  • Przeprowadzenie audytu komunikacyjnego.
03

efekt

  • Wdrożenie dokumentów strategicznych w zakresie sposobu komunikowania marki oraz implementacja procesów w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej z wszystkimi zdefiniowanymi interesariuszami.
  • Przygotowanie planu działań komunikacyjnych wraz z opracowaniem kluczowych przekazów, linii kreatywnych i wytycznych do aktywności medialnej oraz komunikacyjnej do wewnątrz i na zewnątrz.
  • Przygotowanie planu działań dla Zarządu w zakresie stworzenia nowych kanałów komunikacji i organizacji wewnętrznej.
Drew hays 0fxg9 U Ye s unsplash 2