PGG

public relations / media relations / komunikacja kryzysowa
Mine ga04bec74b 1920
01

wyzwanie

 • Zapewnienie skutecznego dotarcia z komunikacją do wewnątrz spółki w zakresie zmian spowodowanych zaistnieniem pandemii Covid-19 oraz prowadzonego dialogu społecznego.
 • Stworzenie modelu spójnej i systematycznej komunikacji do otoczenia spółki związanego ze zmianami jej funkcjonowania w okresie pandemii Covid-19 oraz stanowiska Spółki wobec prowadzonego dialogu społecznego.
02

działania

etap przygotowawczy

 • Rewizja dostępnych i wykorzystywanych przez Spółkę kanałów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej wraz z analizą krytyczną.
 • Sporządzenie wewnętrznych wytycznych komunikacyjnych wraz z opracowaniem dokumentu Q&A oraz key messages z podziałem na komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzną.

etap realizacji

 • Współredagowanie komunikacji wewnętrznej (tworzenie komunikatów pisanych, grafik informacyjnych, animacji oraz realizacja filmów z przedstawicielami kierownictwa).
 • Bieżące doradztwo w zakresie komunikacji kryzysowej.
 • Moderowanie i koordynowanie działań media relations Spółki wraz z redakcją informacji prasowanych oraz przekazów social media.
 • Wsparcie Spółki w zakresie designu (projektów graficznych) oraz materiałów video służących komunikacji wewnętrznej oraz poprzez social media.
 • Pozyskiwanie wypowiedzi i opinii ekspertów branżowych.
03

efekt

 • Skutecznie przygotowanie pracowników Spółki do zmian wynikających z pandemii Covid-19 oraz poinformowanie o aktualnej sytuacji rynkowej Spółki oraz prowadzonych przez Zarząd działań.
 • Uzyskanie akceptacji interesariuszy zewnętrznych dla zmian w funkcjonowaniu spółki wynikających z pandemii Covid-19.
 • Pozyskanie publikacji prasowych w mediach branżowych i ogólnopolskich oraz niezależnych wypowiedzi ekspertów przedstawiających aktualną sytuację, kondycję i podejmowanych działaniach przez Zarząd Spółki.
Bill gef47a4dcb 1920