Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

design / copywriting / research / produkcja materiałów
1
01

wyzwanie

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego opracowaliśmy kampanię, której głównym celem było budowanie świadomości dotyczącej przemocy wobec kobiet i sposobów radzenia sobie z nią.

Kampania miała w jasny, czytelny i przystępny sposób poruszać trudny temat, zarówno pod względem teoretycznym, statystycznym, jak i praktycznym.

Podjęliśmy się stworzenia szeregu materiałów, służących komunikacji w mediach tradycyjnych i digitalowych.


02

działania

  • Opracowanie klucza wizualnego kampanii.

  • Opracowanie głównych elementów przekazu kampanii na podstawie dostarczonych materiałów merytorycznych oraz wytycznych klienta.

  • Przygotowanie treści (copywriting), projekt graficzny i produkcja materiałów informacyjnych – ulotek, reklam prasowych i materiałów digitalowych (w tym postów do mediów społecznościowych).

03

efekt

  • Kampania przeprowadzona w mediach społecznościowych ramach kanałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

  • Kampania informacyjno-edukacyjna w prasie lokalnej i regionalnej.

  • Gotowe do dystrybucji drukowane materiały edukacyjno-informacyjne o wysokiej wartości merytorycznej.

2
3
4
5
6
7
Slaskie Dla Kobiety 02 09 2023 22 13 046