Michael cragg gi7n Aj0 QG4s unsplash
Od ponad 5 lat dbamy o reputację, wspieramy w rozwoju wizerunku i budujemy akceptację społeczną i publiczną dla działań klientów z branży energetycznej. Stoją za nami konkretne wyniki i rekomendacje – sprawdź, jakie!
Napisz – razem wzmocnimy zaufanie do Twojej inwestycji
Uriel Renevables S.A.
Xavier C. Członek Zarządu
Współpracę z agencją KAVA STUDIO sp. z o.o. sp. k. podjęliśmy w lipcu 2020 roku, w kluczowym momencie dla powodzenia inwestycji tzn. w chwili negocjacji umów o współpracy z gminą oraz dzierżawcami terenów pod budowę poszczególnych elementów farmy wiatrowej. Inwestycja wymagała zbudowania akceptacji społecznej oraz wypracowania porozumienia na wielu szczeblach samorządu terytorialnego. Należało także dotrzeć do wszystkich mieszkańców z informacją o planach Spółki wobec gminy i sołectw, a także podjąć działania informacyjno-edukacyjne dla osób, które obawiały się realizacji przedmiotowej inwestycji.

Nasza wiedza i doświadczenie to konkretne efekty

5,2 mld zł
Prowadziliśmy komunikację w procesach giełdowych o wartości 5,2 mld złotych.
3,9 mld zł
Tworzyliśmy komunikację w procesach restrukturyzacyjnych o wartości 3,9 mld złotych.
2,1 mld zł
Zrealizowaliśmy komunikację inwestycji energetycznych o wartości 2,1 mld złotych.

Z jakimi wyzwaniami mierzy się branża energetyczna?

Brak wiedzy społeczeństwa i dialogu o rozwiązaniach energetycznych

Niewiedza społeczna skutkuje brakiem zaufania do inwestycji i działań w branży energetycznej. Przeprowadzane przez nas badania w lokalnych społecznościach pokazały, że inwestorom często zarzucany jest brak odpowiedniej komunikacji. Dlatego kwestię proaktywnego dialogu z odbiorcą i budowania akceptacji społecznej traktujemy jako priorytetową podczas współpracy z branżą energetyczną.

Nieufność ze strony podmiotów publicznych

Doświadczenie z naszych realizacji pokazuje, że samorządy z dystansem i nieufnością podchodzą do współpracy z inwestorami spoza Skarbu Państwa, których marki nie są w Polsce znane. Z tego powodu koniecznym elementem komunikacji jest prowadzenie nieustającego dialogu z władzami na każdym szczeblu, aby zbudować w ich oczach wizerunek wiarygodnego partnera.

Dezinformacja w debacie publicznej

Brak wiedzy i nieufność, doprowadzają do szerzenia dezinformacji. Zdarza się to zarówno w debacie społecznej, jak i w środowisku politycznym. Jak pokazały badania, które przeprowadziliśmy wraz z Instytutem Staszica — wśród lokalnych społeczności wciąż krąży wiele mitów i obaw, podsycanych przez przeciwników projektów. Szybka i trafna komunikacja oparta na rzetelnych argumentach, to podstawa skutecznej walki z dezinformacją i dobre narządzie issue management. Liczy się czas, merytoryka i kanały dotarcia.

Sytuacje kryzysowe w kontekście bezpieczeństwa energetycznego

Kontekst i czasy, w których żyjemy, są bardzo wymagające ze względu na potrzebę zmian, która wynika z braku bezpieczeństwa energetycznego. Przemyślana strategia, sprawne działanie i umiejętność dotarcia do odbiorcy to klucz do transformacji i niezależności energetycznej. Aktywny dialog z otoczeniem to również szansa, aby zdobyć szersze poparcie dla inwestycji wśród tej grupy osób, która już dostrzega konieczność zmiany — co pozwala zyskać naturalnych ambasadorów dla planowanego projektu.

Co oferujemy klientom z branży energetycznej?

Zdobywamy przychylność społeczną poprzez budowanie świadomości i edukację odbiorców.

Wspólnie z ekspertami prowadzimy badania społeczne, czego wynikiem jest rzetelna wiedza na temat potrzeb i obaw odbiorców.

Planujemy i opracowujemy strategię działań i plan komunikacyjny opierając się o cele biznesowe i kalendarz inwestycji.

Tworzymy spójną komunikację, wewnętrzną i zewnętrzną, dopasowaną do interesariuszy.

Docieramy do odbiorców kanałami, z których korzystają najczęściej.

Zarządzamy komunikacyjnie kryzysem. Zdajemy sobie sprawę z wagi, jaką niesie issue management i minimalizacja skutków sytuacji kryzysowych.

Realizujemy skuteczny public relations — doradzamy i szkolimy na temat sposobu działania i komunikacji firmy z odbiorcami.

Poprzez planowanie, strategię i komunikację kreujemy wizerunek klienta, jako solidnego partnera, inwestora i dobrego sąsiada.

Dbamy o media relations. Wiemy, jak ważna jest obecność w mediach, która pozwala budować i utrwalać odpowiedni wizerunek.

Współpraca z nami to korzyści dla Twojego biznesu

 • Szybsze i łatwiejsze wdrażanie rozwiązań dzięki stale wzmacnianej akceptacji społecznej.

 • Kształtowanie opinii publicznej i tworzenie przychylnych trendów.

 • Spójne działania public relations to silna marka i konsekwentnie budowany wizerunek np. eksperta, lidera czy innowatora branży.

 • Nasza obsługa media relations to zintensyfikowana obecność klienta w prasie i w innych mediach, czego efektem jest większa rozpoznawalność marki.

 • Duża frekwencja na wydarzeniach medialnych i skuteczność akcji promujących rozwiązania klienta.

https://api.kava360.pl/assets/images/_1920xAUTO_crop_center-center_none_ns/29209/michael-cragg-gi7nAj0QG4s-unsplash_2023-01-10-114440_skzj.webp
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
  Małgorzata Ż. Menadżer ds. Komunikacji
  Agencja KAVA świadczy usługi na najwyższym poziomie, posiada profesjonalny zespół odpowiadający na szerokie zapotrzebowanie działań marketingowo-promocyjnych. Współpraca odbywała się w duchu zrozumienia i otwartości oraz odpowiadania na pojawiające się oczekiwania. Prace wykonane były terminowo i w zgodzie z przyjętymi standardami rynkowymi. Współpraca z zespołem delegowanym do realizacji zadań przez agencję Kava była również profesjonalna i rzetelna.
 • POLSKA GRUPA GÓRNICZA
  TOMASZ G.
  Współpracę z agencją KAVA podjęliśmy w lutym 2020 roku, w momencie prowadzenia dialogu społecznego oraz wyzwań komunikacyjnych związanych z przedstawianiem aktualnej, rynkowej sytuacji Spółki oraz związanej z przeciwdziałaniu kryzysowi wywołanemu przez pandemię COVID-19. Do zadań agencji należało przygotowywanie i redagowanie informacji prasowych, dystrybucja, pozyskiwanie publikacji w mediach branżowych, nawiązywanie współpracy z ekspertami branży energetycznej, przygotowywanie komunikacji do mediów społecznościowych, realizacji materiałów video, animacji i grafik oraz zaplanowanie i koordynację komunikacji wewnętrznej do pracowników. Agencja przystąpiła niezwłocznie do realizacji zadań, dzięki czemu zapewniła Spółce właściwą obsługę medialną i wizerunkową.
 • URIEL Renevables S.A.
  XAVIER C. Członek Zarządu
  Współpracę z agencją KAVA podjęliśmy w lipcu 2020 roku, w kluczowym momencie dla powodzenia inwestycji tzn. w chwili negocjacji umów o współpracy z gminą oraz dzierżawcami terenów pod budowę poszczególnych elementów farmy wiatrowej. Inwestycja wymagała zbudowania akceptacji społecznej oraz wypracowania porozumienia na wielu szczeblach samorządu terytorialnego. Należało także dotrzeć do wszystkich mieszkańców z informacją o planach Spółki wobec gminy i sołectw, a także podjąć działania informacyjno-edukacyjne dla osób, które obawiały się realizacji przedmiotowej inwestycji.

Z kim pracowaliśmy?

Omówmy Twój projekt

Masz pomysł na swoją inwestycję? A może szukasz rozwiązania problemu, aby osiągnąć wymagający cel? Niezależnie od Twojej potrzeby, chętnie porozmawiamy o tym, co możemy Ci zaoferować.

Nasze doświadczenie we współpracy z branżą energetyczną jest szerokie i obejmuje public relations, media relations, issue management, doradztwo wizerunkowe i wiele innych. Wspólnie na pewno znajdziemy odpowiedź na Twoją potrzebę.

Szymon Pieczyński
Szymon Pieczyński
Founder / CEO
+48 508 560 786‬ sz.pieczynski@kava360.pl